Chemia organiczna 17 szt foliogramów Zobacz większe

Chemia organiczna 17 szt foliogramów

Nowy

272,00 zł

Więcej wiadomości

Komplet foliogramów, chemia organiczna.

1.Atomy węgla w związkach organicznych.
2.Zadania na budowę węglowodorów.
3.Węglowodory nasycone. Alkany.
4.Metan.
5.Właściwości i otrzymywanie metanu,
6.Szereg homologiczny alkanów.
7.Podział węglowodorów.
8.Zadania na budowę i własności alkanów.
9.Węglowodory nienasycone. Alkeny.
10.Otrzymywanie i właściwości alkenów.
11.Szereg homologiczny alkenów.
12.Zadania na budowę i własności alkenów.
13.Węglowodory nienasycone. Alkeny.
14.Szereg homologiczny alkenów.
15.Właściwości fizyczne i chemiczne acetylenu.
16.Zadania na budowę i własności alkenów.
17.Podział węglowodorów nienasyconych