Wędrując ku dorosłości. Ćwiczenia dla klasy 1 gimnazjum Zobacz większe

Wędrując ku dorosłości. Ćwiczenia dla klasy 1 gimnazjum

Nowy

16,50 zł

Więcej wiadomości

Nowe ćwiczenia do przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów 1 klasy gimnazjum.

Zeszyt ćwiczeń autorstwa Teresy Król, stanowi pomoc dla nauczyciela oraz uczniów. 
Treści zeszytu dostosowano do Nowej Podstawy Programowej (NPP) oraz  zmieniono szatę graficzną.
Rozwiązanie wielu testów, diagramów, logogryfów i krzyżówek ugruntowuje wiedzę ucznia z dziedziny prokreacji człowieka i dopomaga w wypracowaniu dobrych nawyków.

Zeszyt ucznia klasy pierwszej gimnazjum zawiera ok. 70 ćwiczeń: polecenia, tabele, psychozabawy, krzyżówki, rysunki, kilka dobrych rad oraz ważniejsze informacje dotyczące zagadnień realizowanych na lekcjach.Spis treści:
Lekcja 1: We wspólnocie rodzinnej.
Temat : Czego będziemy się uczyć na lekcjach wychowania do życia w rodzinie (WdŻwR)?
Lekcja 2: O sprawną komunikację w rodzinie.
Temat : Jak mówić, żeby się porozumieć?
Lekcja 3: O potrzebach i uczuciach.
Temat : Ja czuję, ja potrzebuję…
Lekcja 4: Więzi rodzinne i konfl ikty międzypokoleniowe.
Temat : Dlaczego oni się tak czepiają
Lekcja 5: Gdy rodzina jest niepełna.
Temat : Jak sobie pomóc, jak pomóc innym?
Lekcja 6: Kryteria dojrzałości człowieka.
Temat : Czy jesteś już dojrzały, dojrzała?
Lekcja 7: Przejawy dojrzewania biologicznego dziewcząt.
Temat : Co się ze mną dzieje? (lekcja dla dziewcząt)
Lekcja 8: Przejawy dojrzewania biologicznego chłopców.
Temat : Co się ze mną dzieje? (lekcja dla chłopców)
Lekcja 9: Problemy okresu dojrzewania.
Temat : Czy sobie z tym poradzę? (lekcja dla dziewcząt)
Lekcja 10: Problemy okresu dojrzewania.
Temat : Jak mam sobie radzić? (lekcja dla chłopców)
Lekcja 11: Rozwój psychoseksualny człowieka.
Temat : Bo jestem XX (lekcja dla dziewcząt)
Lekcja 12: Rozwój psychoseksualny człowieka.
Temat : Bo jestem XY (lekcja dla chłopców)
Lekcja 13: Pierwsza miłość.
Temat : Uwaga, pierwsza miłość puka do drzwi!
Lekcja 14: Presja seksualna.
Temat : Jak się zachować, gdy…? (lekcja dla dziewcząt)
Lekcja 15: „Nie” dla presji seksualnej.
Temat : Jak się zachować, gdy…? (lekcja dla chłopców)
Lekcja 16, 17: Przedwczesna inicjacja seksualna.
Temat : Czy warto się spieszyć? (osobna lekcja dla dziewcząt,osobna dla chłopców)
Lekcja 18: O kulturze wolnego czasu.
Temat : Kto tu rządzi?
Lekcja 19: Asertywność, uzależnienia.
Temat : Koleżeństwo, ale jakie?