Wędrując ku dorosłości. Program dla klas 1-3 gimnazjum Zobacz większe

Wędrując ku dorosłości. Program dla klas 1-3 gimnazjum

Nowy

16,00 zł

Więcej wiadomości

Program dla uczniów klas 1-3 gimnazjum zgodny z Nową Podstawą Programową.

Wstęp
1. Wychowanie do życia w rodzinie w polskiej szkole
2. Nowa podstawa programowa 
3. Rodzice i szkoła – wzajemne relacje 
4. Cele kształcenia WdŻwR i zadania szkoły
5. Liczba godzin i podział na grupy
6. Struktura programu, układ treści
7. Metody i techniki pracy z uczniami
8. Krótki przegląd metod i technik nauczania
9. Jak oceniać uczniów na zajęciach WdŻwR?
10. Materiały i środki dydaktyczne do realizacji programu
11. Objaśnienia skrótów w programie

Klasa I
1. Wychowanie do życia w rodzinie (WdŻwR) w nauczaniu szkolnym
2. O sprawną komunikację w rodzinie
3. Moje potrzeby i uczucia
4. Więzi rodzinne i konflikty międzypokoleniowe
5. Rodzina niepełna. Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne
6. Kryteria dojrzałości człowieka
7. Przejawy dojrzewania biologicznego dziewcząt (lekcja dla grupy dziewcząt)
8. Przejawy dojrzewania biologicznego chłopców (lekcja dla grupy chłopców)
9. Problemy okresu dojrzewania (lekcja dla grupy dziewcząt)
10. Problemy okresu dojrzewania (lekcja dla grupy chłopców)
11. Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja dla grupy dziewcząt)
12. Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja dla grupy chłopców)
13. Pierwsza miłość
14. Presja seksualna (lekcja dla grupy dziewcząt)
15. „NIE” dla presji seksualnej (lekcja dla grupy chłopców)
16. Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy dziewcząt)
17. Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy chłopców)
18. O kulturze wolnego czasu: Internet, prasa młodzieżowa,TV, reklama
19. Koleżeństwo, ale jakie? Asertywność, uzależnienia

Klasa II
1. WdŻwR w klasie II. O potrzebie godności i szacunku człowieka
2. Przyjaźń – szkołą miłości
3. Miłość. Etapy jej rozwoju
4. Spotkania i rozstania
5. Seksualność człowieka. Homoseksualizm (lekcja dla grupy dziewcząt)
6. Seksualność człowieka. Homoseksualizm (lekcja dla grupy chłopców)
7. Ona i on – tacy sami, czy zupełnie różni?
8. Miłość i szacunek; kolejność więzi (lekcja dla grupy dziewcząt)
9. Miłość i szacunek; kolejność więzi (lekcja dla grupy chłopców)
10. Czy warto czekać? (lekcja dla grupy dziewcząt)
11. Czy warto czekać? (lekcja dla grupy chłopców)
12. Uwaga! AIDS
13. Choroby przenoszone drogą płciową 
14. Płodność kobiety i mężczyzny – co warto wiedzieć? (lekcja dla grupy dziewcząt)
15. Płodność kobiety i mężczyzny – co warto wiedzieć? (lekcja dla grupy chłopców)
16. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy dziewcząt)
17. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy chłopców)
18. Planowanie rodziny – wybrać mądrze i odpowiedzialnie
19. Rola autorytetów w życiu człowieka

Klasa III
1. WdŻwR w klasie III. Fazy rozwoju człowieka
2. Miłość i jej rodzaje
3. Wartości związane z płciowością człowieka: budowanie więzi, małżeństwo i rodzicielstwo
4. Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety? (lekcja dla grupy dziewcząt)
5. Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety? (lekcja dla grupy chłopców)
6. Korzyści z obserwacji cyklu i aparaty w metodach naturalnego planowania rodziny (MNPR) (lekcja dla grupy dziewcząt)
7. Korzyści z obserwacji cyklu i aparaty w metodach naturalnego planowania rodziny (MNPR) (lekcja dla grupy chłopców)
8. Początek życia ludzkiego, czyli o jednym z cudów przyrody 
9. W oczekiwaniu na dziecko
10. Być matką (lekcja dla grupy dziewcząt)
11. Być ojcem (lekcja dla grupy chłopców)
12. Stali się rodzicami. Gdzie szukać pomocy?
13. Aborcja
14. Życie jako fundamentalna wartość
15. Pornografia a kobieta (lekcja dla grupy dziewcząt)
16. Pornografia (lekcja dla grupy chłopców)
17. Prostytucja nieletnich (lekcja dla grupy dziewcząt)
18. Prostytucja nieletnich (lekcja dla grupy chłopców)
19. A jednak rodzina. Podsumowanie zajęć w gimnazjum