CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO – ZALEŻNOŚCI Zobacz większe

CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO – ZALEŻNOŚCI

Nowy

169,00 zł

Więcej wiadomości

Człowiek - Środowisko – Zależności, to unikalna na rynku pomocy szkolnych wielkoformatowa plansza z zakresu ekologii, powiększająca arsenał środków dydaktycznych do nauczania metodami aktywnymi. Intencją Pomysłodawczyni, było stworzenie zaczynu do wielowątkowej dyskusji na temat alternatyw naszego funkcjonowania w szeroko pojętym środowisku. Z jednej strony nieuchronność szeregu zjawisk przyrodniczych mogących mieć decydujący wpływ na nasze „być albo nie być” w formule mapy mentalnej, została zestawiona z paletą przykładowych czynników, które powinniśmy kreować, aby rozwój gatunku ludzkiego odbywał się z poszanowaniem odwiecznych praw przyrody. Im dalej od geometrycznego środka plansz planszy – serca – tym nasz wpływ na czynniki środowiska zmniejsza się ale nie oznacza to, że nie możemy tu podjąć świadomych działań, aby ten wpływ w negatywnym jego wymiarze – minimalizować. Przykłady zebrane na planszy, nie wyczerpują tematów stanowiąc jedynie inspirację do twórczych poszukiwań, generujących potrzebę nieustannego świadomego pogłębianie wiedzy o naturalnym środowisku człowieka.

DANE TECHNICZNE: Oprawa opcjonalna :wałki drewniane w systemie WDS Rozmiar planszy po rozwinięciu: 120 cm x 85 cm Nadruk na tkaninie banerowej odporny na czynniki zewnętrzne. Plansza nie odbija światła jak plansze foliowane, można ją zatem eksponować nawet w miejscach o bardzo dużym nasłonecznieniu. Plansza zwija się na wałkach tak jak tradycyjna mapa. Idea niniejszej planszy powstała jako plon konkursu ogłoszonego podczas X Ogólnopolskiej Konferencji: Szkoły dla Ekorozwoju 2011, akcji organizowanej przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. Autor projektu: mgr inż. Teresa Leszko, Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego im Janusza Korczaka w Sokołowsku.

Inna oprawa: rurki PCV 149zł